Acer pseudoplatanus

Den korte info

Beskrivelse: Op til 35 m højt træ.

Voksested: Indført fra Mellemeuropa. Skov, parker, haver, vejtræ, plantager.

Bark: Brun og glat, med alderen lysebrun og opsprækkende i 4-kanter med afskallende skælbark.

Blade: Løvfældende. 10×10 cm brede og lange. 5-lappede med smalle og i bunden spidse indskæringer. Groft savtakkede. Overside mørkegrøn, underside blegt blågrøn eller rødlig. Bladstilk furet og uden mælkesaft.

Formering: Insekt- selvbestøvning. Flerbo. Grønlige blomster med 4-5 kronblade. Sidder i 10 cm lange hængende klaser. Frugt: 2-delelig spaltefrugt med vingede nødder i ret eller spids vinkel mod hinanden. Hvælvet frø.