Sambucus nigra

Den korte info

Beskrivelse: Op til 8 m høj busk/træ.

Voksested: Hjemmehørende. Skov, hegn, have, park, ruderater.

Bark: Gråbrun med korkporer, med alderen dybt længdefuret.

Blade: Løvfældende. Uligefinnede, 5-7 aflange, savtakkede småblade. Overside lysegrøn, underside grågrøn. Underside og bladstilk svagt behårede.

Formering: Insektbestøvning. Tvekønnede 5-tallige hvide blomster, sidder talrigt i 10-20 cm bred skærm. Frugt: Lille sortviolet stenfrugt.