Sorbus aucuparia

Den korte info

Beskrivelse: Op til 15 m højt træ.

Voksested: Hjemmehørende. Skov, krat, have, park, by, kirkegårde.

Bark: Brun, siden askegrå med tværgående korkporer.

Blade: Løvfældende. Uligefinnede, 11-17 savtakkede småblade. Frisk grønne.

Formering: Insektbestøvning. Tvekønnede hvide blomster i store halvskærme. Røde bær med 2-3 frø.