Fraxinus excelsior

Den korte info

Beskrivelse: Op til 40 m højt træ.

Voksested: Hjemmehørende. Lyse skove, skovbryn, have, park, plantage.

Bark: Lysegrå/olivengrøn og glat, siden skorpebark med netværk af smalle kamme.

Blade: Løvfældende. Uligefinnede, 9-15 ustilkede, 8-15 cm lange, takkede, tilspidsede småblade. Grønt løvfald. Knopper sorte og modsatstillede.

Formering: Vindbestøvning. Flerbo. Han-, hun- og tvekønnede blomster fremkommer i små blomsterstande fra knopper i forrige års kortskud.