Euonymus europaeus

Den korte info

Beskrivelse: Op til 8 m høj busk eller træ.

Voksested: Hjemmehørende. Skov, hegn, krat, have, park.  

Bark: Olivengrøn og glat, med årene med 4 karakteristiske langsgående brune korklister på grenene. Ældre grene 4-kantede i tværsnit.

Blade: Løvfældende. 5-6 cm lange, elliptiske, fint savtakkede. Underside blågrøn.

Formering: Insektbestøvning. Flerbo. 4-tallige grøngule uanselige blomster. Sidder i kvaste på 3-8 stykker i bladhjørnerne. Frugt: 4-rummet lyserød kapsel med orange frøkapper (giftig).