Lonicera xylosteum

Den korte info

Beskrivelse: Op til 5 m høj busk.

Voksested: Hjemmehørende. Skov, krat, hegn, have, park.

Bark: Askegrå med langsgående kamme, siden mørkegrå med mange 3-5 cm lange langsgående furer.

Blade: Løvfældende. Ovale, 3-8 cm, helrandede med kort stilk. Overside friskgrøn og dunhåret, underside med fremtrædende nerver.

Formering: Insektbestøvning. Tvekønnede, små og uregelmæssige, hvidgule blomster. Sidder parvis i bladhjørnerne. Frugt: Glasagtigt mørkerødt bær. Giftig!