Den korte info

Crataegus monogyna

Beskrivelse: Op til 15 m højt træ.

Voksested: Hjemmehørende. Krat, hegn, overdrev, skov, have, park, strandkrat, vildtbeplantning.

Bark: Grå og glat, siden gråbrun og opsprækkende i smalle strimler og flager.

Blade: Løvfældende. 2½-5 cm lange. Dybt fligede, 3-5 lapper, helrandede eller med store uens tænder. Sideribber i de nedre lapper er tilbagekrummede. Overside matgrøn, underside blåliggrøn. Akselblade helrandede eller med få uens tænder.

Formering: Insektbestøvning. Tvekønnede hvide blomster, 5-tallige i halvskærmformede stande. 1 griffel og ca. 20 støvdragere.  Lugter af sildelage. Rød kernefrugt med ét citronformet frø.