Prunus avium

Den korte info

Beskrivelse: Op til 25 m højt træ.

Voksested: Hjemmehørende. Skov, krat, park, have hegn.

Bark: Skinnende, lyst gråbrun og glat, siden purpurrød med lyse vandrette korkporer. Ældre træer opsprækker ved basis. Afskaller i vandretter oprullende flager.

Blade: Løvfældende. Elliptisk-ægformede, tilspidsede, dobbelt savtakkede. 10 cm lange. Bladstilk 2-4 cm med 2 røde/gule kirtler på bladstilken. Overside først skinnende siden matgrøn. Underside dunhåret.

Formering: Insektbestøvning. Tvekønnede 5-tallige hvide blomster. Kirsebær 1 cm rundt og skinnende mørkerødt.