Salis cinera.

Den korte info

Beskrivelse: Op til 5 m høj, bred busk. Stammer og grene oftest nedliggende og opadbuede.

Voksested: Hjemmehørende. Skov, krat, å- og søbred, mose, grøft.

Bark: Mørkegrå/grå og glat, siden olivenbrun.

Blade: Løvfældende. Ovale, bredest over midten. Svagt takket og bølget rand. 5-9 cm lange, læderagtige. Overside grålig, håret, underside blågrå og filtet. Store akselblade på langskud.

Formering: Insektbestøvning. Tvebo. Hunrakler 4-7 cm og grågrønne, hanrakler 2-3 cm med langstilkede gule støvknapper.