Salix repens.

Den korte info

Beskrivelse: Op til 1 m høj busk. Ofte krybende hen over jorden.

Voksested: Hjemmehørende. Krat, hede, overdrev, mose, søbred, grøft.

Bark: Rødbrun/gulbrun og glat.

Blade: Ovale til lancetformede, helrandede, 1½-2½ cm. Overside grågrøn og håret, underside tæt silkehåret og grålig.

Formering: Insektbestøvning. Tvebo. 15-30 cm lange oprette rakler med butte rakleskæl.