Populus canadensis ’Serotina’

Den korte info

Beskrivelse: 25-30 m højt træ

Voksested: Hybrid indført fra Frankrig. I Parker, haver og langs veje.

Bark: Grå skorpebark med lange dybe lodrette furer.

Blade: Løvfældende. Trekantede med lang spids, savtakkede. Overside friskgrøn, underside matgrøn. Ofte med stynet krone.

Formering: Krydsning ml. forskellige sortpoppelsorter.  Næsten udelukkende hanlige individer. Opformeret/klonet vegetativt.