Acer campestre

Den korte info

Beskrivelse: Op til 20 m højt træ. Af og til som stor busk.

Voksested: Hjemmehørende. Skov, hegn, kystkrat, park, have, skovbryn.

Bark: Rødbrun med lange sprækker og vingede korklister. Med alderen opsprækkende i 4-kantede skæl, senere i lys netagtig skorpebark. Tværsnit af grene med mange-vinget udseende. Mange vandris på stammen.

Blade: Løvfældende. 5-10 cm brede, 3-5 lappede med butte indskårne lapper. Få store tænder. Lang bladstilk med mælkesaft. Unge blade dunhårede på undersiden, siden glatte.

Formering: Insektbestøvning. Flerbo. Små gulligegrønne 5-tallige blomster. Sidder i få-blomstrede først oprette siden hængende halvskærme. Frugt: 2-delelig spaltefrugt med vingede nødder i næsten 180 graders vinden mod hinanden. Nødder ofte gråfiltrede.