Salix aurita.

Den korte info

Beskrivelse: Op til 3 m høj busk.

Voksested: Hjemmehørende. Fugtigt krat, søbred, grøft, skov, hegn.

Bark: Rødbrun og håret, siden lysegrå og glat.

Blade: Løvfældende. Omvendt ægformede, 4-6 cm, bugtet og tandet rand med vreden spids. Overside mørkegrøn, undersiden blågrå og dunhåret. Takkede akselblade (ører) ved basis af bladstilk.

Formering: Insektbestøvning. Tvebo. Hanrakler 2-2½ cm og gule. Hunrakler 3-4 cm, blågrå med rødgule støvfang.