Tilia europaea

Den korte info

Beskrivelse: Op til 35 m højt træ.

Voksested: Hjemmehørende og indført fra Holland. Alléer, parker, byer, haver.

Bark: Olivengrå og glat, siden grå med varierende afskallende, længdefuret bark.

Blade: Løvfældende. Hjerteformede med lille spids, 8-10 cm. Overside grøn, underside blegt grøn.

Formering: Insektbestøvning. Tvekønnede 5-tallige, hvidgule blomster i 7-11 blomstrede hængende kvaste med langt forblad. Frugt: 7-8 mm, rund, hård, filthåret kapsel med 5-11 frø. Parklind er en spontan krydsning ml. småbladet- og storbladet lind.