Robinia pseudoacacia

Den korte info

Beskrivelse: Op til 25 m højt træ.

Voksested: Indført fra det østlige Nordamerika. Parker, vejbeplantning, have skov.

Bark: Brun og jævn, med alderen dybt furet med netværk af tykke brede kamme. Unge skud med parvist stillede spidse torne ved bladgrunden.

Blade: Løvfældende. Uligefinnede 15-30 cm med 7-19 helrandede ovale småblade.

Formering: Insektbestøvning. Tvekønnede ”ærteblomster” i 10-20 cm lange, hængende klaser. Frugt: 5-10 cm brun bælg.