Den korte info

Alnus glutinosa

Beskrivelse: Op til 25 m højt træ.

Voksested: Hjemmehørende. Langs åløb, søbredder, hæhegn, skov og park

Bark: Brungrøn med lyse vandrette korkporer, med alderen mørkegrå med lodrette afskallende furer.

Blade: Løvfældende. Omvendt ægformede, 4-10 cm lange, 3-7 cm brede, dobbelt savtakkede, indbugtet spids.  Stilk 1½ cm. Mørkegrøn glat overside, underside let klæbrig med rustbrune hår i nervevinklerne. Blade fældes grønne om efteråret!

Formering: Enbo. Vindbestøvning. Han- og hunblomster i enden af skud. Hanrakler først grønne, under blomstring violetbrune, 3-4 cm lange. Hunrakler runde og udstående på stilk. Afblomstrede forveddede hunrakler ligner små kogler.