Salix caprea

Den korte info

Beskrivelse: 10-20 m højt træ eller busk.

Voksested: Hjemmehørende. Skov, krat, eng, park, hegn og have.

Bark: Grågrøn siden brungrå. Sprækker i rudeformede porer. Ældre bark med lodrette furer.

Blade: Løvfældende. Ovale til ægformede, 5-9 cm lange, 3-6 cm brede, tykke og læderagtige. Overside halvblank mørkegrøn, underside mat grågrøn og håret. Svagt bugtet bladrand.

Formering: Tvebo. Insektbestøvning. Han- og hunrakler 2-3 cm lange og 1-2 cm tykke. Hanrakler guldgule støvdragere, hunrakler grågrønne grifler med gule støvfang.