Den korte info

Malus sylvestris

Beskrivelse: Op til 11 m højt træ.

Voksested: Hjemmehørende. Skov, krat, strandkrat, hegn, vildtbeplantning.

Bark: Gråbrun/grå og glat, siden opsprækket og flaget. Ældre skud med grentorne ved basis.

Blade: Løvfældende. 4-6 cm lange, runde til ovale med kort spids. Overside mørkegrøn og glat, underside lysere – først håret siden glat. 2-3 cm bladstilk.

Formering: Insektformering, Tvekønnede 5-talllige blomster. Hvide til lyserøde.  Sidder få blomster sammen i skærmlignende stande. Kernefrugt næsten kuglerundt 5 cm bredt æble. 5 rum med 2 frø i hvert.