Prunus spinosa

Den korte info

Beskrivelse: Op til 3 m høj busk

Voksested: Hjemmehørende. Skovbryn, krat, hegn, skrænter.

Bark: Unge grene dunhårede, siden mørkebrune/sortbrune. Grentorne.

Blade: Løvfældende. Elliptisk-lancetformede, savtakkede, først dunhårede siden glatte, enkelt savtakkede. 1-2 cm brede, 2-4 cm lange.

Formering: Insektbestøvning. Tvekønnede 5-tallige hvide blomster. Frugt: blådugget, rund, 1,5 cm i diameter med 1 sten.