Frangula alnus

Den korte info

Beskrivelse: Op til 7 m høj busk.

Voksested: Hjemmehørende. Skov, krat, hede, moser.

Bark: Sortbrun med små lodrette lyse korkporer, med alderen tværgående porer. Gamle stammer med lodrette sprækker ved basis.

Blade: Løvfældende. Elliptiske/ovale med lille spids, helrandede og glatte, 3-7 cm lange. Buer opad langs bladranden.

Formering: Insektbestøvning. Tvekønnede, 5-tallige, hvidgrønne blomster. De er små og sidder i få-blomstrede kvaste i bladhjørnerne. Frugt: Først grøn, så rød, siden sort, 6-8 mm stor, rund stenfrugt med 2-3 frø.