Den korte info

Querqus petraea

Beskrivelse:  Op til 35 m højt træ. Mere rank end Stilkeg.

Voksested: Hjemmehørende. Skov, plantage, egekrat, hegn og park

Bark: Grå og glat, med alderen skorpet og længdefuret, dog ikke så grov som Stilkeg.

Blade: Løvfældende. 6-18 cm lange med afrundede lapper og kileformet bladgrund og lang stilk. Læderagtig, blank mørkegrøn overside, små spredte hår på undersiden. Fjernerverne går til spidserne af lapperne og kun sjældent til bunden af bugterne (modsat Stilkeg).

Formering: Enbo. Vindbestøvning. Hanblomster 3-8 cm rakler i knipper. Hunblomster små, grønne og grænsende til ustilkede. Agern i siddende eller kortstilket skålformet frøstand (modsat Stilkeg).